BEIRATÁS

 

BEIRATÁSI TÁJÉKOZTATÓ VIDEÓ

 

TISZTELT SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. 

 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület

2021. április 16-án éjfélig van nyitva!

 

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

 

 Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratja be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. 

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án,a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. 

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

A személyes megjelenés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges, 2021. április 15-én és 16-án, 8-19 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok április 8-tól a portáról elvihetőek. Majd a személyes beíratáskor, ezen dokumentumokat kitöltve, aláírva (ahol szükséges tanúkkal is aláírva) el kell hozni. Ezen felül kérem hozza magával a gyermek igazolványait (személyazonosság igazoló kártya, lakcímkártya, TAJ kártya) és egyéb dokumentumait (rendszeres gyermekvédelmi határozat, hátrányos helyzetű határozat, halmozottan hátrányos helyzetű határozat, szakértői vizsgálati dokumentum, tartós betegségről igazolás). Amennyiben az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot szükséges, a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, a gyámhivatal határozata vagy a bíróság ítélete.

Időpont egyeztethető Gyóniné Simon Andrea iskolatitkárral, az alábbi telefonszámon: 20-402-8715, április 7-14-ig, munkanapokon 8-16 óráig.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. 

A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermek oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szekszárdi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Bátaszék, 2021. 03. 31. 

Bozsolikné Tóth Ildikó

igazgató helyettes

 

Letölthető, szerkeszthető jeletkezési lapok, mellékletek, nyilatkozatok: 

Jelentkezési lap - első osztályosoknak

Jelentkezési lap

1.sz. melléklet - NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról

2.sz. melléklet - NYILATKOZAT agyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

Nyilatkozat Etika / Hit-és erkölcstan oktatásban való részvételről

 

További linkek:

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

Segítség az online beíratáshoz:

Kréta hozzáférés nélkül: https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M

Kréta hozzáféréssel: https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4