Iskolánk · BÁZISINTÉZMÉNY

Iskolánk az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” lett

Az Oktatási Hivatal 2020 januárjában pályázatot hirdetett az országban működő köznevelési intézmények
részére az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére.
Iskolánk sikeresen pályázott, és elnyerte a fent említett címet.
A bázisintézmény olyan magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz
megfelelő módon felszerelt, más intézmények számára is példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai
gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni,
valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú,
hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik.
Iskolánk célul tűzte ki, hogy olyan szakmai fórumokat szervezzen, ahol az érdeklődő kollegáknak
különböző rendezvények keretében bemutathatja a 2009 decembere óta minden évben megvalósított
„Mesterségek és munkák” című három hetes projektet. A témával kapcsolatban fotópályázatot hirdetünk,
mesterségekkel kapcsolatos táncokat tanítunk. Ezen felül – nem titkolt célunk – a helyi német nemzetiségi
tanösvényünk népszerűsítése.
Bázisintézményként szeretnénk más nemzetiségi intézmények részére tapasztalatainkat, bevált
módszereinket, szakmai anyagainkat átadni. Az így létrejövő tapasztalatcserék és kialakuló
együttműködések során mi is gyűjthetünk új ismereteket, melyeket felhasználhatunk oktató-nevelő
munkánkban.

A megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, modellek:
A jó gyakorlat megnevezése:
„Mesterségek és munkák” című német nemzetiségi három hetes projekt
A jó gyakorlat célja:
- a 21. századi gyermek érdeklődésének felkeltése a régmúlt iránt,
- a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerése,
- a német nemzetiségi mesterségek megismertetése
- a hagyományőrzés és a hagyományteremtés,
- a nemzetiséghez kötődő tanulók identitásának megőrzése, fejlesztése
- a tanuló elfogadja és másoknak is megmutassa a nemzetiség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést
- az önismeret, a tolerancia, a kooperatív tevékenységformák elsajátítása és gyakorlása

Célcsoport:

5. évfolyamos nemzetiségi németet tanuló tanulók

A jó gyakorlat rövid leírása:
A projekt egy tantárgyi koncentrációra épülő három hetes munkafolyamat.. Az 5. évfolyamos tanulók
német, népismeret, vizuális kultúra, magyar, ének-zene és technika órákon a fazekas, a harisnyakötő, a
mézeskalácsos és a kékfestő munkájával ismerkedhetnek meg.
A gyerekek kiléphetnek a hagyományos tanórák keretéből és a még működő műhelyek meglátogatásával
testközelben találkozhatnak a mesterek hétköznapjaival.
A projektet a helyi tájház megtekintésével indítjuk, ahol a sváb konyha agyagból készült eszközeire illetve a
harisnyakötő mester tárgyi emlékeire irányítjuk a figyelmet. Ezt követően még működő műhelyek
látogatásával folytatódik a munka. A még ma is tevékeny mesterek szívesen mesélnek munkájukról,
megmutatják és megnevezik a nap, mint nap használt eszközeiket, tárgyaikat, munkafolyamataikat, valamint
az általuk készített termékeket is.
A német és népismeret órákon ezeket az újonnan szerzett ismereteket, szókincset rendszerezzük,
feljegyezzük, majd szemléltető anyagokat készítünk belőlük. (ppt, képes mesterségkalauz, képes szótár,
plakát)
Mivel a mesterek a portékáikat a vásárokon árulták, ezért a magyar és ének-zene órákon a vásári
hangulatokat, rigmusokat, vásárral kapcsolatos énekeket ismerhetik meg, sajátíthatják el.
Technika és rajzórákon a gyakorlati ismereteiket bővíthetik: a mesterek által használt hagyományos
formákkal mézeskalácsot sütnek (baba, tükrös szív, huszár, rózsafűzér), és díszítenek, kékfestő mintákat
rajzolnak, kékfestő terítőt készítenek, harisnyát bütykölnek, agyagedényeket rajzolnak, készítenek,
mintáznak. Egy volt kollégánk segítségével érdekességképpen kakas-nyalókákat is öntünk eredeti
öntőformákba.
A projekt zárásaként egy kulturális előadással készülünk. A németes munkatársak minden évben egy a
mesterségekkel, a vásárral kapcsolatos műsort állítanak össze, melyben a három hét alatt tanultakat ötvözik a
németség szokásaival, hétköznapi tevékenységeivel, vallásosságával is. Ezt a nagy volumenű műsort a
harmadik hét utolsó napján tekintheti meg az iskola apraja-nagyja, illetve a meghívott vendégek. Az előadás
mellé kiállítás is társul, melyen a gyerekek alkotásait tekintheti meg a nagyközönség.
A projektet mindig a szülők tájékoztatásával indítjuk, melyben tájékoztatjuk őket a gyerekek előtt álló
három hetes munkáról, segítségül hívjuk őket, illetve arra buzdítjuk őket, hogy bármikor bepillantást
nyerhetnek a műhelymunkákba. Ez azért is nagyon fontos, mert a projektzáráshoz hozzá tartozik egy szülői
elégedettséget felmérő kérdőív is.
A gyerekek az utolsó nap (4. hét első napja) saját szemszögükből értékelhetik az elvégzett munkát.

A jó gyakorlat alkalmazási területei:

 szakmai feladatok (szókincsbővítés, ismeretszerzés, tapasztalás)
 szaktárgyi tudás fejlesztése (a tanuló személyiségének fejlesztése, kooperatív technikák alkalmazása,
    a tolerancia, elfogadás, monotóniatűrés fejlesztése)


A jó gyakorlat megosztásának formája:


 előadás (záróműsor megtekintése)
 műhelymunka
 bemutató foglalkozás
 fotópályázat a témával kapcsolatban
 tánctanítás – a mesterségekhez kapcsolódóan

Az elkötelezett és több évtizedes tapasztalattal rendelkező pedagógusaink, a vezetőség, a fenntartó
Szekszárdi Tankerületi Központ, Bátaszék Város Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatja, hogy
iskolánk bázisintézményként eredményes munkát végezhessen.
Feladatainkat az éves munkaterv alapján végezzük, amely szerves része az intézmény éves munkatervének.

Felelős intézményvezető: Mészáros István (igazgato@altisk-bszek.edu.hu)
Bázisintézményi koordinátor: Zeyerné Hermann Henriette (hermannhenriette69@gmail.com)