Hírek · Intézkedési terv

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a koronavírus járvány megelőzése érdekében készített intézkedési terve

 

Érvényes: 2020. szeptember 1-től visszavonásig

Érintettek köre: tanulók, iskolai dolgozók – pedagógusok, egyéb alkalmazottak – szülők

Az oktató-nevelő munka zavartalan működése és az iskolában dolgozó tanulók, alkalmazottak egészségének megóvása érdekében a következő eljárásrend betartására kell törekedni:

 1. Az iskola épületébe lépéskor: 

 • Kiemelten fontos a kézfertőtlenítés.

 • Az iskola területére szülők, idegenek csak ügyintézés céljából maszkban, az intézményvezető engedélyével, illetve kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából léphetnek be.

 • Az iskola tanulói lehetőség szerint az iskolába lépéskor viseljenek maszkot.

 1. Iskolában tartózkodás ideje alatt:

 • A tanórai szünetek után a felső tagozatos tanulók az eddigi gyakorlattól eltérően osztálytermeikben várják a tanárokat.

 • Az iskola tantermeiben lehetőség szerint a padok, padsorok között nagyobb helyet kell kialakítani.

 • A tanórák alatt a pedagógiai helyzetnek megfelelően a tanulók viseljenek maszkot (pl. a tanulók testi közelséget igénylő csoportos munkavégzése, kooperatív munkaszervezési formák alatt stb.).

 • A testnevelés órákra, valamint az egyéb iskolán kívül szervezett rendezvényekre vonuló tanulócsoportok közlekedése esetén ügyelni kell a tanulók közötti megfelelő távolság tartására.

 • A szünetekre történő le- és felvonuláskor törekedni kell arra, hogy minden tanulón legyen szájmaszk.

 • Az iskolai tanórák közötti szünetek alatt az ügyeletes nevelőknek meg kell előzniük a tanulók nagyobb csoportosulásait.

 • A szünetekről való felvonulás előtti sorakozónál nagyobb térközt kell biztosítani az osztályok és a tanulók között.

 • A tantermek folyamatos szellőzéséről mindenhol gondoskodni kell (akár tanóra alatt is).

 • Az iskolai büfében történő vásárlásnál a tanulók viseljenek maszkot, utána minden tanuló használja a kézfertőtlenítő szert.

 • A tízórai és ebéd előtt minden tanuló folyékony szappan vagy fertőtlenítő szerrel tisztítsa meg kezét, a tanulók étkezés után is mossanak kezet.

 • A menza előtti sorálláskor a tanulók maszkban, kartávolságnyi távolságra álljanak egymástól.

 

 1. Eljárás fertőzésgyanús tanuló esetén:

 • Ha influenzaszerű fertőzésre utaló jeleket lehet észlelni egy tanulónál, gondoskodni kell az azonnali tanulócsoporttól történő izolálására.

 • A ferfertőzésgyanús tünetekkel rendelkező tanulót a D épület orvosi szobájába kell kísérni, gondoskodni kell felügyeletéről.

 • Haladéktalanul értesíteni kell az egészségügyi szolgálatot – gyermekorvos, iskolai védőnő, városi ügyelet orvosa – és a szülőket.

 • A tanuló a többi gyerektől való izolálása után gondoskodni kell a tanterem alapos, fertőtlenítő takarításáról.

 1. Eljárás betegség miatt otthon maradt tanuló, alkalmazott esetén:

 • Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 1. Pedagógusok feladatai járványhelyzet megelőzése érdekében:

 • Minden pedagógus kötelessége a tanóráik tartása közben gondoskodni a megfelelő távolságtartás, zsebkendőhasználat, kézmosási protokoll betartásáról.

 • Minden pedagógus – az osztályfőnökök külön is – ismertesse az általa tanított tanulócsoportban a járványhelyzet kialakulásának megelőzésének érdekében kialakított iskolai szabályokat

 • Külön térjenek ki a zsebkendő-, maszkhasználat fontosságára, ismertessék tanulóikkal a pontos fertőtlenítő kézmosás szabályait

 • Pedagógiai, ügyeleti munkájuk során fokozottan törekedjenek a tanulók szabálykövető magatartásának kialakítására.
Bátaszék, 2020. 09. 10.

Mészáros István

intézményvezető

 

<<< vissza